Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

.Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować nas o swojej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez e-mail wysłany na adres [adres e-mail sklepu]. Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.


Wzór odstąpienia od umowy

(Wypełnij ten formularz i odeślij go tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adres: MetalFab, Mylna 31, 66-620 Gubin

 • Ja, [imię i nazwisko klienta], niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

  • Opis produktu 1
  • Opis produktu 2
  • itd.
 • Data zamówienia: [data zamówienia]

 • Data otrzymania: [data otrzymania]

 • Imię i nazwisko klienta: [imię i nazwisko klienta]

 • Adres klienta: [adres klienta]

 • Podpis klienta (tylko jeśli formularz jest wysyłany w wersji papierowej)


Prosimy o zwrot towaru na adres MetalFab, Mylna 31, 66-620 Gubin w ciągu 14 dni od daty poinformowania nas o decyzji o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi klient. Zwrot zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, chyba że zgodziliśmy się na inne rozwiązanie. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient przy dokonywaniu zakupu, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.